Carinsko otpremništvo

Obavljamo poslove zastupanja u carinskom postupku i poslove prijave podataka u Intrastat.