SAVJETI ZA SADNJU

AMERIČKA BOROVNICA

Američka borovnica je grm koji može narasti od 1 – 2 m u visinu, ovisno o sorti. Otporna je na zimske i proljetne mrazove. Nije potrebno prskanje protiv štetnika.

Iako je borovnica samooplodna biljka, prirast nasada je puno bolji ukoliko su u nasadu prisutne različite sorte, npr. BLUECROP, BLUEJAY, CHANDLER, GOLDTRAUBE, SPARTAN, DARROW,  i druge. Borovnice dozrijevaju od srpnja do kraja rujna, ovisno o sorti. Neke sorte dozrijevaju postupno od 3 – 5 tjedana. U punoj rodnosti grm daje od 5 – 15 kg borovnica.

Borovnice se sade u jesen tijekom listopada i studenoga ili u proljeće u ožujku, a u ličkom području u travnju. Za sadnju je najbolje upotrijebiti dvogodišnje ili trogodišnje sadnice. Borovnice se na plantažama sade na razmak od 1,2 – 1,5 m među sadnicama te 2,3 – 3,0 m među redovima radi lakše obrade nasada strojevima, a u vrtovima koji se ručno obrađuju dovoljno je da razmak bude između sadnica bude od 0,8 – 1,3 m te među redovima od 2,0 – 2,5 m. Prilikom sadnje pazimo da se zemlja drži za korijensku grudu. Borovnice zahtijevaju kiselo tlo (pH 3,5 – 5). Sadna jama se napuni s humusnom zemljom. Najbolje je za sadnju koristiti bijeli treset koji prirodno ima optimalnu kiselost.  Ukoliko zemlja nije dovoljno kisela, mora se pognojiti aminosulfatom ili se doda piljevina i iglice zimzelenog drveta. Borovnice zahtijevaju položaj koji je donekle zaštićen od izravnog sunca. Treba dosta vlage pa je stoga potrebno zalijevanje.

Borovnica se obrezuje ujesen kad otpadne lišće i biljka miruje te u proljeće. Puštaju se najjači izdanci 5 – 8 najljepših grana. Borovnica se gnoji kiselim mineralnim gnojivima, npr. aminosulfat, super-fosfat i patenkalij. Dušika neka bude u manjoj mjeri. Od prirodnih gnojiva upotrebljavaju se stajski gnoj i odležan gnoj peradi.